Analele_APGR_11_2020

Analele Asociaţiei Profesionale a Geografilor din Romania - volum integral 2020

Dorobantu_P_5_16

Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu în ultimii 51 de ani: de la aniversarea centenarului liniei la provocările perioadei actuale (Bucharest-Giurgiu railway in the last 51 years: from the cen

MerciuC_P_17_28

Florentina-Cristina MERCIU - Rolul patrimoniului urban în construirea identității culturale (The role of urban heritage in creating cultural identity)

Geo_paunescu_P_29_44

George-Laurențiu MERCIU, Cornel PĂUNESCU - Aspecte tehnice și metodologice privind cadastru verde. Studiu de caz: Municipiul Galați (Technical and methodological aspects regarding the green cadastre)

Cailean_P_45_60

Ștefan Alexandru CĂILEAN - Valorificarea patrimoniului cultural al centrului istoric al Municipiului Cluj Napoca din perspectiva diversificării activităților turistice

Cazacu_P_61_72

Cristian CAZACU - Dezindustrializarea în Municipiul București. Studii de caz (Deindustrialization in Bucharest. Case studies)

Mocanu_P_73_87

Doru Alexandru MOCANU - Reconversia unităților industriale din Municipiul Galați (Reconversion of industrial units in Galați Municipality)

Recenzie_Merciu_P_89_94

Florentina-Cristina MERCIU - Recenzie: Un mileniu și jumătate de minerit la Roșia Montană, Volker Wollmann, DAR Development Publishing, BIBLIOTHECA MVSEI APVLEN-SIS XXV, România, 2017, ISBN 978-606-94