P_5_16


Mircea DOROBANȚU - Linia București - Giurgiu în ultimii 51 de ani: de la aniversarea centenarului liniei la provocările perioadei actuale

P_17_28

Florentina-Cristina MERCIU - Rolul patrimoniului urban în construirea identității culturale

P_29_44

George-Laurențiu MERCIU, Cornel PĂUNESCU - Aspecte tehnice și metodologice privind cadastru verde

P_45_60

Ștefan Alexandru CĂILEAN - Valorificarea patrimoniului cultural al centrului istoric al Municipiului Cluj Napoca din perspectiva diversificării activităților turistice

P_61_72

Cristian CAZACU - Dezindustrializarea în Municipiul București. Studii de caz

P_73_87

Doru Alexandru MOCANU - Reconversia unităților industriale din Municipiul Galați

P_89_94


Florentina-Cristina MERCIU - Recenzie: Un mileniu și jumătate de minerit la Roșia Montană, Volker Wollmann, DAR Development Publishing, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XXV, România,

Analele_APGR_11_2020_Integral