Analele APGR 9/2018

P_5_28

I. S. JUCU, S. C. PAVEL - Identifying Industrial Heritage of Romanian Small and Medium-Sized Towns: Two Samples from Timiș County of Romania

P_29_42

Elena-Codina DUŞOIU - Strategii de conservare a obiectivelor de patrimoniu industrial prin schimbare funcțională. Exemple de bună practică

P_43_56

Anca MUNTEANU - Grozăveștiul bucureștean în continuă modificare, reflectat în documente cartografice

P_57_68

Cristina MERCIU et. al. - Analiza comparativă a monumentelor istorice de for public din Regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia și Sud-Est (România)

P_69_88

R. G. CIUDIN - Evaluarea patrimoniului cultural al Municipiului Târgu-Neamț din perspectiva valorificării turistice

P_89_100

M. B. VLADU, Florina GRECU - Aplicarea analizei spatial pentru Bazinul Bahna. Factorii naturali și procesele rezultate

P_101_104

Florentina Cristina MERCIU - Recenzie